Zobacz czy potrzebujesz zarejestrować się w LUCID?

ędu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu

Zobacz czy potrzebujesz zarejestrować się w LUCID? LUCID opłaty

KOBIZE to system który pomaga firmom

Firmy zawsze były świadome swojej ochrony środowiska, jednak wraz z nowymi regulacjami rządowymi staje się to coraz ważniejsze.

Każda firma, bez względu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu