Klinika stomatologiczna Ruda Śląska

Zakres bezpłatnych usług stomatologicznych

Różnego rodzaju zabiegi stomatologiczne refundowane są przez NFZ. Dotyczy to zwłaszcza przeglądów zębowych i leczenia zwykłego, a także leczenia kanałowego i ekstrakcji zębów. Dzięki temu nawet osoby mniej zarabiające nie muszą rezygnować z usług stomatologicznych dlatego, że nie są w stanie pokryć kosztów ich przeprowadzenia. Poza tym trzeba przyznać, że obecnie pPublic/images/001.jpgDodane: 09-03-2019 05:01

Powrót do pełnej wersji: Klinika stomatologiczna Ruda Śląska