Drukarnie w centrum uwagi

teriałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe

Dodane: 25-05-2019 07:11
Drukarnie w centrum uwagi naklejki wypukłe 3d

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe